Betaling/Fakturering og purring

Rogaland Keeperskole as er regnskapspliktig etter loven og sender faktura til alle våre deltakere på ordinær måte. Vi tar ikke imot kontant betaling på deltakeravgiften.

Vi sender ikke ut faktura før vi vet at aktiviteten blir gjennomført.

Våre betalingsbetingelser er max 7 dager etter fakturadato. Ved påmelding mindre enn 7 dager før keeperskole, blir betalingsfristen tilsvarende kortere.

Vær oppmerksomme på at vi sender faktura til den oppgitte mailadresse. Fakturaen blir sendt ut fortløpende ved påmelding. 

Fakturaene våre sendes direkte fra programmet CONTA FAKTURA, sånn at dere ikke lurer på hvorfor det kommer faktura derfra. Vi sender ikke faktura i post.

Faktura kan sendes enten til foreldre, trener eller klubb etter ønske. Vi kan også samle opp og fakturere flere deltakere på èn faktura. husk å oppgi dette ved påmelding.

Vi har dessverre opplevd å få økt vår mengde purringer,noe som medfører en god del merarbeid for oss.
Vi har purregebyr på kr 61,-.
Vi beregner også forsinkelsesrente ihht gjeldende lovverk.
Vi skal selvsagt utvise skjønn, og har vi gjort en feil eller at dere ikke har mottatt faktura, så tar vi dette med i vurderingen.