Sportslig opplegg

Individuell dimensjon

        Basis keeperferdigheter

        Grep

        Utgangsstilling

        Timing

        Balanse

        Tyngdepunkt

        Koordinasjon

        Forflytning

        Timing

        Øye-hånd

        Bevegelighet

        For å kunne gjøre riktig bevegelser kreves bevegelighet i muskulaturen/kroppen.

        Skadeforebyggende

        Distribusjon

        Kunne håndtere ball i beina.

        Korte pasninger

        Lengre pasninger

        Igangsettinger fra hånd

        Keeperfysisk trening

        Sentralmuskulatur

        Spenst

        Balanse

        Utstråling

        Være en stolt keeper

        Som opptrer på banen som om han/hun bryr seg/ønsker å vinne.

        Tilstedeværende

 

Relasjonell og strukturell dimensjon

        Samarbeid med medspillere

        Offensivt

        Defensivt

        Valg som er mest hensiktsmessig

        Ved igangsetninger

        Ved hindring av sjanser imot.

        Kommunikasjon

        Hjelpe medspillere til posisjonerer seg riktig

        Kunne se hva som er i ferd med å skje.